Stiftelsen i 1893

Medlemsblad
Medlemsblad 1999

Året er starten på en veksttid for idretten i Norge. Kristiania Idrætsforening (KIF), senere Oslo Idrettslag, stiftes den 3. september 1893 under mottoet ”Idræt for fedrelandet.” Lagets logo er i røde, hvite og blå farger og med Kristianias byvåpen innbakt. Senere blir byvåpenet erstattet med ”vikingen.” Så vel motto som logo er uttrykk for nasjonale og patriotiske strømninger i tiden og for en klar ambisjon om å bygge ”et stort lag.” Hovedidrett skal være ”lettatletikk” (friidrett).