3. september 1893 ble Kristiania Idrætsforening (KIF) stiftet under mottoet ”Idræt for fedrelandet». I 1925 skiftet Norges hovedstad navn fra Kristiania til Oslo og på KIF’s generalforsamling 2. november 1924 ble det besluttet at idrettsforeningens navn fra 1.januar 1925 skulle være Oslo Idrettslag.

Hovedidrett fra starten var ”lettatletikk” (friidrett) som bestod av en hel rekke grener og aktiviteter også slike som gymnastikk, boksing, bryting og ”schnitzeljakt” (hund- og harelek). Etter hvert ble virksomheten konsentrert om ”kjerneidrettene” friidrett, svømming og skøyter. Og før 2. verdenskrig kom også håndball på programmet.

I dag er Oslo Idrettslag (OI) organisert som et allianseidrettslag bestående av OI Svømming og OI Skøyter.